Mieszkania Readaptacyjne


MIESZKANIA READAPTACYJNE

Ukończenie Kompleksowego Programu Terapeutycznego w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet jest przepustką do ubiegania się o pobyt czasowy w Mieszkaniach Readaptacyjnych. Mieszkania przeznaczone są zarówno dla kobiet samotnych jak i matek z dziećmi. Program Mieszkań zakłada wzmocnienie umiejętności nabytych w trakcie pobytu w Ośrodku, a tym samym zwiększa szansę na trwałą zmianę w sferze psychospołecznego funkcjonowania. Każda osoba przebywająca w mieszkaniach jest objęta specjalistyczną pomocą. Uczestnicy programu Mieszkań Readaptacyjnych biorą udział w społeczności terapeutycznej 1 raz w tygodniu. Na spotkaniach omawia się bieżące problemy wynikające z samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspiera w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, omawia sprawy organizacyjne, planuje wspólne działania i wzajemnie pomaga odnaleźć i realizować zadania życiowe poszczególnych członków społeczności. Kobiety wspólnie odpowiedzialne są za przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych. Każda kobieta przebywająca w mieszkaniach jest objęta indywidualną pomocą terapeutyczną – spotkania 1 raz w tygodniu oraz pracą socjalną. Pracownicy uczestniczą w planowaniu dalszej pomocy dla mieszkanek.

 

Każda osoba przebywająca w mieszkaniach jest objęta pomocą socjalną przez pracowników socjalnych MOPR w Zabrzu. Pracownicy uczestniczą w planowaniu dalszej pomocy dla mieszkanek. Na bieżąco realizowane są działania związane z bieżącym utrzymaniem mieszkań (m.in: drobne remonty, naprawy, organizowanie opału do mieszkań w okresie zimowym).


Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF