AktualnościTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.01.2024r. – 31.12.2024r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze pod tytułem: „Mieszkania Treningowe dla Kobiet” – umowa CRU/276/2024 z dnia 23.01.2024r.  

Mieszkania Treningowe dla KobietŻywnościowy SOS
Po raz kolejny dzięki współpracy z Fundacją Biedronki w placówkach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie realizowany jest program pomocowy „Żywnościowy SOS” Kwota dofinansowania 20 000 pln

Żywnościowy SOSTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.11.2023 r. – 31.10.2024 r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze Ośrodek Wsparcia: „Dom samotnej Matki. Zapewnienie schronienia bezdomnym matkom z dziećmi i kobietom w ciąży w Domu samotnej matki i kobiet w ciąży – umowa CRU/2601/2023 […]

Realizacja zadań publicznychKwesta Zabrze 2023
W dniu 1 listopada 2023 roku Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie przeprowadziło kwestę „Bliźniemu Swemu” na zabrzańskich nekropoliach. Kwestowali z nami Pani Prezydent Małgorzata Mańka- Szulik, Wiceprezydent Borys Borówka, Przewodnicząca Rady Miasta Łucja Chrzęstek-Bar, radni, wolontariusze, sympatycy, członkowie Koła, pracownicy oraz młodzież . Dzięki Państwa wsparciu udało […]

Informacja o wynikach zbiórki podczas kwesty Bliźniemu Swemu


Kwesta Zabrze 2023
INFORMACJA W Dniu Wszystkich Świętych tj. 01.11.2023r. (środa), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, jak co roku przeprowadza kwestę na zabrzańskich nekropoliach . Kwestować będą pracownicy, Zabrzańscy Vipowie na czele z Panią Prezydent, Wiceprezydentem i Przewodniczącą Rady Miasta, członkowie i sympatycy Towarzystwa oraz młodzież z zabrzańskich szkół. Uzyskane […]

Kwesta 2023
Projekt „TRZEŹWA RODZINA”
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030. Projekt „TRZEŹWA RODZINA” Projekt TRZEŹWA RODZINA adresowany jest do kobiet i dzieci z doświadczeniem problemu alkoholowego w rodzinie korzystających z usług Ośrodka Wsparcia w Zabrzu. Celem działań jest praca ukierunkowana na […]

Projekt „TRZEŹWA RODZINA”


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu współpracy ...


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

„PRZEŁAMAĆ BARIERĘ 2023” – Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi ...