Aktualności


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

Obowiązek informacyjny


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie informuje, iż w okresie 25.04-31.12.2022 r. realizuje zadanie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać […]

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2022


znaki_strona_www
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie informuje, iż w okresie 1.04-31.12.2022 r. realizuje zadanie „Przełamać barierę 2022” dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. Całkowita wartość zadania wynosi 46.495,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 36.000,00 zł. […]

Przełamać barierę 2022


W dniu 19 lipca br. roku podpisaliśmy umowy na prowadzenie zadań współfinansowanych ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczone są na trzy zadania: „ WSPIERAMY MAMY” – Kompleksowy system wsparcia dla matek w trudnej sytuacji życiowej – kontynuacja  umowa nr PSI.946.4.4.5.2021 prowadzone w Domu dla matek z małoletnimi […]

Realizacja zadań publicznych współfinansowanych ze środków Skarbu Państwa – Wojewody ...
W dniu 22 czerwca br. Pani Maria Demidowicz, Prezes Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, odebrała z rąk pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, odznakę Primus in Agendo – pierwszy w działaniu na wniosek złożony przez Panią Małgorzatę Mańkę – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze. Pani Maria […]

Odznaczenie Minister Rodziny i Polityki Społecznej Primus in Agendo dla ...


Koło Zabrzańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” […]

Realizacja zadania publicznego w ramach Programu Ministra, Rodziny i Polityki ...Koło Zabrzańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pragnie wyrazić gorące słowa podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy wzięli udział w naszej kweście dobroczynnej organizowanej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl. Dzięki Państwa życzliwości i zaangażowaniu udało nam się zgromadzić 26 080,00 zł, które […]

Podziękowanie dla naszych Darczyńców