Aktualności


Żywnościowy SOS
Po raz kolejny dzięki współpracy z Fundacją Biedronki w placówkach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie realizowany jest program pomocowy „Żywnościowy SOS” Kwota dofinansowania 20 000 pln

Żywnościowy SOS


Kwesta Zabrze 2023
W dniu 1 listopada 2023 roku Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie przeprowadziło kwestę „Bliźniemu Swemu” na zabrzańskich nekropoliach. Kwestowali z nami Pani Prezydent Małgorzata Mańka- Szulik, Wiceprezydent Borys Borówka, Przewodnicząca Rady Miasta Łucja Chrzęstek-Bar, radni, wolontariusze, sympatycy, członkowie Koła, pracownicy oraz młodzież . Dzięki Państwa wsparciu udało […]

Informacja o wynikach zbiórki podczas kwesty Bliźniemu Swemu


Kwesta Zabrze 2023
INFORMACJA W Dniu Wszystkich Świętych tj. 01.11.2023r. (środa), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, jak co roku przeprowadza kwestę na zabrzańskich nekropoliach . Kwestować będą pracownicy, Zabrzańscy Vipowie na czele z Panią Prezydent, Wiceprezydentem i Przewodniczącą Rady Miasta, członkowie i sympatycy Towarzystwa oraz młodzież z zabrzańskich szkół. Uzyskane […]

Kwesta 2023
Projekt „TRZEŹWA RODZINA”
Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030. Projekt „TRZEŹWA RODZINA” Projekt TRZEŹWA RODZINA adresowany jest do kobiet i dzieci z doświadczeniem problemu alkoholowego w rodzinie korzystających z usług Ośrodka Wsparcia w Zabrzu. Celem działań jest praca ukierunkowana na […]

Projekt „TRZEŹWA RODZINA”


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu współpracy ...


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

„PRZEŁAMAĆ BARIERĘ 2023” – Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi ...


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.01.2023r. – 31.12.2023r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze pod tytułem: „Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet” – umowa CRU/465/2023 z dnia 08.02.2023r.

„Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet”Nasze stowarzyszenie, jako jedno z 80, zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Fundacja Biedronki w czasach wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie pomaga innym organizacjom charytatywnym. Otrzymaliśmy od niej e-Kod o wartości 48 000 zł, za który możemy kupić żywność dla potrzebujących. Wartość całego programu Fundacji Biedronki przekracza […]

Program „Żywnościowy SOS” – SOS Fundacji Biedronka