Fundusze EOG


 

Witamy na stronie TPBA – Koło Zabrzańskie Zabrze poświęconej projektowi: „Przystanek OWDK” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie realizuje projekt: „Przystanek OWDK” w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

Wartość projektu wynosi 250 000,00 zł i jest przeznaczona na działania prowadzone w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet oraz Mieszkaniach Readaptacyjnych , głownie na realizację działań merytorycznych skierowanych do mieszkańców (kobiet i dzieci) w/w placówek.

Zadanie „Przystanek OWDK”, kierowane jest do 140 osób (kobiet i dzieci) przebywających w OWDK oraz MR w okresie od 1.03.2014-30.06.2015 z Zabrza i terenu woj. śląskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ofiar przemocy domowej.

Celem projektu jest przezwyciężenie kryzysu życiowego. Metodami pracy jest indywidualna i grupowa pomoc terapeutyczna. Uczestnicy projektu wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach grupowych (psychoedukacja, treningi) oraz spotkaniach indywidualnych (wsparcie psychoterapeutyczne). Opieką pedagogiczną i terapeutyczną objęte będą również dzieci. Wynikiem programu będzie zmiana dotychczasowego sposobu życia oraz odzyskanie zdolności do pełnienia ról rodzinnych i społecznych.

KOORDYNATOR PROJEKTU
Barbara Demidowicz

Spotkanie przedstawicieli instytucji w Ośrodku Wsparcia dla KobietW dniu 17.04.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli z podmiotów działających na rzecz osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych, korzystających z pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego.
Więcej…

 

 

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet pięknieje…W ramach pozyskanych środków finansowych z tzw. Funduszy Norweskich oraz Miasta Zabrza udało nam się wyremontować 2 łazienek w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet. Remont obejmował m.in. przebudowę 6 stanowisk prysznicowych…
Więcej…

 

Rokitnicki Jarmark Adwentowy
W dniu 14  grudnia Panie z Ośrodka Wsparcia dla Kobiet po raz kolejny uczestniczyły w jarmarku na terenie Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokitnicy, organizowanego przez Kartel Kulturalny.
Więcej…

 

SKARBNIKOWE GODY 2014, czyli 92 rocznica nadania Zabrzu praw miejskich
W dniu 27 września Panie z Ośrodka Wsparcia dla Kobiet po raz kolejny uczestniczyły w imprezie cyklicznej organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
Więcej…

 

WAKACYJNE ZAJĘCIA DLA DZIECI (lipiec – sierpień 2014r.)
W trakcie wakacji w przygotowaniu zajęć dla dzieci pomagała wolontariuszka Pani Anna Marek. Z jej pomocą udało się zorganizować ciekawe zajęcia dla 15 dzieci, które aktualnie przebywały w Ośrodku.
Więcej…

 

ZAJĘCIA DLA UCZENNIC ZSS NR 42 W ZABRZU
15 maja oraz 5 czerwca w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczennic Gimnazjum oraz Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu.
Więcej… 

 

DZIEŃ DZIECKA W OŚRODKU WSPARCIA DLA KOBIET
1 czerwca 2014 r. w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu – Rokitnicy odbyło sie przyjęcie dla dzieci, które przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 4 w Zabrzu wraz z przyjaciólmi i mieszkankami. Pomysłodawczynią imprezy była uczennica klasy III „a” Daria Dziedzic.Każde dziecko otrzymało własnoręcznie ozdobioną koronę, mogło wiąć udział w przygotowanych atrakcjach oraz poczęstować się ciastem, popcornem, frytkami. Wśród gości znalazły się również zaproszone dzieci spoza Ośrodka i byli mieszkańcy
Więcej… 

 

SPOTKANIE W ZAKRESIE OFERTY POMOCOWEJ
W dniu 18.03.2014 na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet miało miejsce spotkanie w zakresie oferty pomocowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu udział wzięło 31 osób reprezentujących instytucje pomocowe oraz organizacje i stowarzyszenia tj.: Urząd Miasta Zabrze – Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Izba Wytrzeźwień, Stowarzyszenie „ Żyj i daj żyć”- działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym.
Więcej…

 

 DEKORACJE WIELKANOCNE
W kwietniu na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet odbywały się zajęcia w trakcie których mieszkanki i dzieci wykonywały dekoracje wielkanocne.
Potrzebne materiały zostały zakupione ze środków finansowych pozyskanych w ramach projektu „Przystanek OWDK” , w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Więcej… 
 Zakończyliśmy realizację projektu „Przystanek OWDK
„Przystanek OWDK” dedykowany był kobietom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (w tym ofiarom przemocy) przebywającym w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet oraz Mieszkaniach Readaptacyjnych w okresie od 01.03.2014 do 30.06.2015. Projekt umożliwił realizację systemowego i kompleksowego programu terapeutycznego…
Więcej… 
Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF