spotkanie w zakresie oferty pomocowej


Spotkanie w zakresie oferty pomocowej

W dniu 18.03.2014 na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet miało miejsce spotkanie w zakresie oferty pomocowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu udział wzięło 31 osób reprezentujących instytucje pomocowe oraz organizacje i stowarzyszenia tj.: Urząd Miasta Zabrze – Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Izba Wytrzeźwień, Stowarzyszenie „ Żyj i daj żyć”- działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym. Na spotkanie zostały także zaproszone osoby korzystające ze wsparcia organizacji i instytucji, które dzieliły się swoimi doświadczeniami od strony osób korzystających z pomocy.

Spotkanie miało charakter wymiany informacji i doświadczeń w zakresie realizowania skutecznej pomocy dla osób potrzebujących na terenie Miasta Zabrza ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci. W trakcie spotkania przedstawione były założenia programu „Przystanek OWDK” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Mieszkanki Ośrodka Wsparcia dla Kobiet  pełniły rolę współorganizatorów i gospodarzy spotkania. Zaangażowane były m in. w: planowanie i  w przygotowanie spotkania, tworzenie listy gości, przygotowanie poczęstunku, oprowadzanie i informowanie gości o realizowanym programie terapeutycznym, aktywny udział w spotkaniu. Dzieliły się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z pobytem w Ośrodku. Zwracały uwagę zarówno na istotność pomocy socjalno – bytowej jak i wsparcia terapeutycznego.
KOORDYNATOR PROJEKTU
Barbara Demidowicz

 

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF