Zakończyliśmy realizację projektu „Przystanek OWDK”


„Przystanek OWDK” dedykowany był kobietom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (w tym ofiarom przemocy) przebywającym w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet oraz Mieszkaniach Readaptacyjnych w okresie od 01.03.2014 do 30.06.2015. Projekt umożliwił realizację systemowego i kompleksowego programu terapeutycznego obejmującego osłonę socjalno-bytową oraz pomoc psychoterapeutyczną.

Najważniejszymi rezultatami projektu są:

  1. Poprawa funkcjonowania psychospołecznego kobiet i dzieci (m.in.: aktywizacja zawodowa, budowanie prawidłowych relacji społecznych, poprawa sytuacji materialno-bytowej, usamodzielnienie)
  2. Poprawa relacji matek z dziećmi, wzrost wiedzy i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych
  3. Wzrost umiejętności życiowych w zakresie m.in.: gospodarowania budżetem, gotowania, dbania o siebie i swoje otoczenie, utrzymania porządku
  4. Ugruntowanie współpracy z innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy

Projektem objęto 153 osoby (87 kobiet i 66 dzieci).

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF