Spotkanie przedstawicieli instytucji w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet


W dniu 17.04.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli z podmiotów działających na rzecz osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych, korzystających z pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego.

Celem spotkania było przedstawienie programu „Przystanek OWDK”, realizowanego w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet w Zabrzu, kierowanego do bezdomnych kobiet i dzieci,  realizowanego w ramach funduszy EOG. W prezentacji programu uczestniczyły mieszkanki Ośrodka, które oprowadzały zaproszonych gości po budynku i opowiadały o prowadzonych zajęciach i zasadach pobytu w Ośrodku.

Przedstawiciele instytucji biorących udział w spotkaniu dostrzegali potrzebę zacieśniania współpracy na rzecz budowania lepszej oferty pomocowej dla mieszkańców Zabrza. Spotkanie było okazją do dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie problemów i wyzwań jakie stoją przed  instytucjami, których łączy chęć rozwoju i zacieśniania partnerstw na rzecz profesjonalnej i efektywnej pomocy.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Ludmiła Prusko – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zabrzu
 2. Małgorzata Bednarek – Komenda Miejska Policji w Zabrzu
 3. Anna Kumorek – Poradni Zdrowia Psychicznego w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
 4. Iwona Miechowian – Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 5. Małgorzata Boruc – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 6. Maria Demidowicz – Prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
 7. Manfred Hampf – Skarbnik Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
 8. Barbara Demidowicz – kierownik Ośrodka Wsparcia dla Kobiet i Mieszkań Readaptacyjnych wraz z zespołem terapeutycznym
Udostępnij lub drukuj:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • PDF