Realizacja zadań publicznych


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.11.2023 r. – 31.10.2024 r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze

Ośrodek Wsparcia:

„Dom samotnej Matki. Zapewnienie schronienia bezdomnym matkom z dziećmi i kobietom w ciąży w Domu samotnej matki i kobiet w ciąży – umowa CRU/2601/2023

„Wyrównać szansę -kontynuacja.  Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzenie z bezdomności, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – schronienie dla bezdomnych kobiet”  – umowa CRU/2602/2023

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn:

„ Dać szansę – kontynuacja.  Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzenie z bezdomności, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –  schronienie dla bezdomnych mężczyzn” –  umowa CRU/2603/2023

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF