Realizacja zadań publicznych współfinansowanych ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego


W dniu 24 listopada 2020 roku podpisaliśmy umowy na prowadzenie zadań współfinansowanych ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego.

Środki przeznaczone są na trzy zadania:

  • „ WSPIERAMY MAMY” – Kompleksowy system wsparcia dla matek w trudnej sytuacji życiowej – kontynuacja  umowa nr PSI.946.9.4.15.2020

prowadzone w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

  • Schronisko bezdomnych – w czasie pandemii  umowa nr PSI.946.9.4.16.2020

prowadzone w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn

  • „Aktywni Seniorzy – Wolontariusze” – kontynuacja umowa PSI.946.9.1.4.2020

prowadzone w Punkcie Dobroczynnym

 
 

Czas realizacji zadań 01.09.2020 r.– 31.12.2020 r.

 

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF