Akademia streetworkingu


Dzięki staraniom Zarządu Głównego Towarzystwa otrzymaliśmy środki ochrony osobistej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zakup środków jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach rozszerzenia projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18) o nowe zadanie: Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, w sytuacji kryzysowej w tym pandemiiwirusowej COVID-19, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF