Dofinansowanie w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Z przyjemnością informujemy, iż Koło Zabrzańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności do samodzielności” edycja 2020.

W okresie od 06.05-31.12.2020 w Ośrodku Wsparcia realizowane jest zadanie publiczne pod nazwą  „Od zależności ku samodzielności” współfinansowane ze środków Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowa DPS/IV40/OZKS/2020 z dnia 25.05.2020r.

Celem zadania jest wsparcie, polegające na umożliwieniu rozwoju umiejętności przyczyniających się do jak najszybszego odzyskania samodzielności życiowej, 25-30 osób (kobiet i dzieci) bezdomnych z terenu Zabrza, jak i innych gmin, zamieszkujących w prowadzonym Ośrodku Wsparcia , cierpiących wskutek zaburzeń psychicznych lub ich konsekwencji powodujących dysfunkcje rodzinne. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniej diagnozy i programu psychoterapeutycznego oraz leczenia psychiatrycznego,
  • zapewnienie możliwości udziału w działaniach o charakterze aktywizacji społecznej,
  • zwiększenie integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym,
  • zapewnienie możliwości nabycia umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, pełnienia różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznych niedostępnych bez zapewnienia właściwego wsparcia.
Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF