środki ochrony osobistej


17 czerwca br. – w Dniu Św. Brata Alberta przekazano środki ochrony osobistej pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na terenie Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu.

Wręczono 2 zestawy środków ochrony osobistej,

W skład zestawu wchodzą:

– 3 fartuchy ochronne,

– 2 kombinezony ochronne,

– 2 opakowania rękawiczek nitrylowych,

– 2 przyłbice,

– 2 pary gogli (okularów) ochronnych,

– 2 maseczki FFP3.

Jednocześnie przekazano 300 maseczek jednorazowych, z których część rozdano bezpośrednio osobom bezdomnym przebywającym w Ogrzewalni. Przedsięwzięcie będzie miało charakter cykliczny i służyć ma ochronie osób bezdomnych oraz ubogich zagrożonych bezdomnością z powodu epidemii.

Realizacja inicjatywy jest możliwa dzięki zakupowi środków ochrony osobistej przez Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu, który rozszerzył projekt „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18) o nowe zadanie: Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, w sytuacji kryzysowej w tym pandemii wirusowej COVID-19. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa również dzięki wsparciu firmy CEZAL z siedzibą we Wrocławiu, która dostarczyła część materiałów ochrony nieodpłatnie.

 Przekazania środków na ręce Dyrektor MOPR pani Danuty Dymek dokonała Pani Maria Demidowicz Prezes Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wraz z Kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Panem Pawłem Babiczem w obecności Wicedyrektora MOPR Pana Jacka Pankiewicza i Kierownika Domu Noclegowego i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych Pana Aleksandra Szendzielorza.

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF