Koło Zabrzańskie TPBA pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność


Z przyjemnością informujemy, że Koło Zabrzańskie TPBA pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” na realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej osób bezdomnych. Dzięki dofinansowaniu, w okresie marzec-grudzień 2019 r. będziemy mogli zapewnić osobom korzystającym z pomocy naszych placówek:

– kompleksowy program terapeutyczny

– wsparcie psychologa i psychiatry

– warsztaty uczące podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

– aktywności uczące form spędzania wolnego czasu w sposób wolny od ryzykownych zachowań (zawody tenisa stołowego, zajęcia muzyczne, „Kwadrat podróżniczy”)

Ponadto, w ramach dofinansowania zorganizujemy w czerwcu doroczny Piknik Trzeźwościowy na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Kochanowskiego 26 (na który już teraz zapraszamy!), a także zorganizujemy naukę zawodu przy pracach remontowo-budowlanych dla części mieszkańców tejże placówki.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF