Informacje o realizacji zadania publicznego


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.01.2019 – 31.10.2019 realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Dać szansę – kontynuacja. Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz kompleksowej pomocy w wychodzenie z bezdomności”umowa CRU/157/2019

Ośrodek Wsparcia:

Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzenie z bezdomności, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – schronienie dla bezdomnych kobiet – Wyrównać szanse – kontynuacja”umowa CRU/158/2019

DOM SAMOTNEJ MATKI – zapewnienie schronienia bezdomnym matkom z dziećmi i kobietom w ciąży w Domu Samotnej Matki i Kobiet w Ciąży” – umowa CRU/156/2019

W okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019

Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet – zapewnienie schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – etap II ( kobiety i matki z dziećmi)” umowa CRU/420/2019 –

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF