Dofinansowanie w ramach dwóch programów MRPiPS


Z przyjemnością informujemy, iż Koło Zabrzańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało dofinansowanie w ramach dwóch programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zrealizujemy w roku 2018 projekt „Przełamać barierę 2018”, w ramach którego świadczyć będziemy usługi dla 70 osób bezdomnych zamieszkujących nasze placówki pobytowe. W projekcie przewidziano zapewnienie odpowiedniej diagnozy i programu terapeutyczno-pedagogicznego lub leczenia psychiatrycznego oraz udział w działaniach o charakterze aktywizacji i integracji społecznej. W ramach projektu realizowane będą usługi psychologa, psychoterapeutów oraz psychiatry, a także warsztaty i inne aktywności mające na celu reintegrację społeczną – m.in. z zakresu samodzielnego przygotowywania posiłków, dbania o czystość otoczenia i higienę osobistą, warsztaty fotograficzne i wyjazdy integracyjne, a także piknik trzeźwościowy na terenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Dodatkowo, w ramach projektu odbędzie się szkolenie poświęcone pracy z osobami cierpiącymi wskutek zaburzeń psychicznych, w którym wezmą udział pracownicy Towarzystwa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

W ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” pozyskaliśmy środki na dostosowanie prowadzonych przez nas placówek pobytowych do określonych prawem standardów. Zaplanowane na 2018 rok remonty i zakupy obejmą m.in. doposażenie kuchni i jadalni w obu placówkach, sanitariatów, suszarni, pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych oraz utworzenie pracowni komputerowych. Celem projektu jest poprawa standardu świadczonych przez nasze placówki usług oraz zapewnienie w nich infrastruktury zwiększającej szanse na trwałą reintegrację osób bezdomnych.

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF