„Przełamać barierę – aktywizacja i integracja społeczna osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi”


Koło Zabrzańskie TPBA od 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt „Przełamać barierę – aktywizacja i integracja społeczna osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi” finansowany ze środków MPiPS w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Ideą projektu jest profilaktyka i diagnoza zdrowia psychicznego mieszkańców placówek prowadzonych przez Koło. Problem zdrowia psychicznego osób bezdomnych często jest pomijany w formułowaniu oferty pomocowej, podczas gdy zazwyczaj jest jedną z nlogo MPiPS plajpoważniejszych przeszkód w uzyskaniu samodzielności i pełnej reintegracji społecznej. W ramach projektu, mieszkańcy Przytuliska dla Mężczyzn i Ośrodka Wsparcia dla Kobiet mogą korzystać ze wsparcia indywidualnego i grupowego psychologa i psychiatry, a także licznych form aktywizacji społecznej – m.in. warsztatów kucharskich, warsztatów utrzymania czystości, warsztatów fotograficznych oraz „Kwadratu podróżniczego” (5 wyjazdów). Ponadto, na koniec czerwca zaplanowano piknik integracyjny w Przytulisku, zaś na jesień wystawę prac uczestników warsztatu fotograficznego. Projekt realizowany jest we współpracy z MOPR Zabrze – w ramach współpracy odbędą się m.in. wspólne szkolenia dla pracowników TPBA i MOPR z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Do końca roku 2015 wsparciem objętych zostanie ok. 70 osób.

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF