Archiwum dnia: 15 listopada 2023


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.11.2023 r. – 31.10.2024 r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze Ośrodek Wsparcia: „Dom samotnej Matki. Zapewnienie schronienia bezdomnym matkom z dziećmi i kobietom w ciąży w Domu samotnej matki i kobiet w ciąży – umowa CRU/2601/2023 […]

Realizacja zadań publicznych