Archiwum dnia: 1 grudnia 2020


W dniu 24 listopada 2020 roku podpisaliśmy umowy na prowadzenie zadań współfinansowanych ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczone są na trzy zadania: „ WSPIERAMY MAMY” – Kompleksowy system wsparcia dla matek w trudnej sytuacji życiowej – kontynuacja  umowa nr PSI.946.9.4.15.2020 prowadzone w Domu dla matek z małoletnimi […]

Realizacja zadań publicznych współfinansowanych ze środków Skarbu Państwa – Wojewody ...


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.11.2020 r. – 31.10.2021 r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn: „ Dać szansę – kontynuacja”   Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzenie z bezdomności” – umowa CRU/2048/2020 Ośrodek Wsparcia: […]

Realizacja zadań publicznych