Archiwum dnia: 11 lutego 2020


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.01.2020r. – 31.12.2020r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze pod tytułem: „Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet” – umowa CRU/309/2020 z dnia 24.01.2020r.

Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet