Archiwum dnia: 26 czerwca 2019


W dniu 21 czerwca 2019 roku podpisaliśmy umowy na prowadzenie zadań współfinansowanych ze środków Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczone są na trzy zadania: „ WSPIERAMY MAMY – Kompleksowy system wsparcia dla matek w trudnej sytuacji życiowej – kontynuacja ” umowa nr PSI.946.2.4.10.2019 prowadzone w Domu dla matek z […]

Nasze Projekty