Aktualności


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnymTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.01.2023r. – 31.12.2023r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze pod tytułem: „Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet” – umowa CRU/465/2023 z dnia 08.02.2023r.

„Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet”
Nasze stowarzyszenie, jako jedno z 80, zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Fundacja Biedronki w czasach wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie pomaga innym organizacjom charytatywnym. Otrzymaliśmy od niej e-Kod o wartości 48 000 zł, za który możemy kupić żywność dla potrzebujących. Wartość całego programu Fundacji Biedronki przekracza […]

Program „Żywnościowy SOS” – SOS Fundacji Biedronka


100_ZABRZE_logo_daty
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w okresie od 01.11.2022 r. – 31.10.2023 r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Zabrze Ośrodek Wsparcia: „Dom samotnej Matki” Zapewnienie schronienia bezdomnym matkom z dziećmi i kobietom w ciąży w Domu samotnej matki i kobiet w ciąży – umowa CRU/2984/2022 […]

Realizacja zadań publicznych


kwesta zabrze
INFORMACJA   W Dniu Wszystkich Świętych tj. 01.11.2022r. (wtorek ), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, jak co roku  przeprowadza kwestę na zabrzańskich nekropoliach . Kwestować będą pracownicy, Zabrzańscy Vipowie na czele z Panią Prezydent i Przewodniczącą Rady Miasta, członkowie i sympatycy Towarzystwa oraz młodzież z zabrzańskich szkół. Uzyskane przy […]

Kwesta „Bliźniemu Swemu”


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie […]

Obowiązek informacyjny


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie informuje, iż w okresie 25.04-31.12.2022 r. realizuje zadanie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać […]

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2022